Verwoorden

Taal en gevoel zijn 1 op 1 verbonden. Toch blijkt het verwoorden van gevoel voor veel mensen moeilijk. De woorden die iemand gebruikt verraden veel onbewuste angsten, verwachtingen en verlangens. Die zijn met dezelfde woorden ook weer op te roepen als achterliggende wens goed wordt aangevoeld. Door alert en genuanceerd verwoorden van plannen en ideeën, worden aanbestedingen, financieringsaanvragen, sollicitaties en offertes een succes.

Aanbestedingen

Het plan van aanpak gaat bij de gunning van aanbestedingen een steeds grotere rol spelen. Dat moet uiteraard gericht zijn op de vraag van de klant en voldoen aan de spelregels van de aanbesteding.

Winnen van de gunning vereist echter meer; een gedegen beeld van de toekomstplannen van de klant, waarom de klant vraagt wat hij lijkt te vragen. Niet alleen vertellen wat waar u zo goed in bent, maar weten wat de klant nodig heeft en dat laten merken, zodat de klant zich gehoord voelt.

Dat resulteert in een rapport met slimme volgordes en visuals – want die zeggen meer dan woorden – , woordgebruik waaruit visie en enthousiasme blijkt en ideeën die net even verder gaan dan de aanbestedingseisen, aansluitend bij de strategie van de klant.

De beperkte mogelijkheden om de klantbehoeften te bepalen volledig benutten en vertalen in een professioneel plan van aanpak. Creativiteit die loont en die ik u graag wil laten ervaren!

Loopbaan-, team-, afdelings- en businessplannen

Waar offertes, aanbestedingen en sollicitaties grotendeels gericht zijn op wat de klant wil horen, zijn deze plannen vooral gefocust op wat u zelf wilt bereiken. Het expliciet verwoorden daarvan leidt tot duidelijkheid en vertrouwen voor degenen die u wilt meekrijgen bij de uitvoering of financiering ervan.

Dat vertrouwen wordt duidelijk verminderd als het realiteitsgehalte van het plan niet geloofwaardig is. Veel “jaar”plannen bijvoorbeeld, bevatten activiteiten die binnen 3 jaar nog niet te realiseren zijn.

Plannen moeten uit het hart komen, maar wel met gezond verstand worden doordacht en bij voorkeur samen worden gemaakt. Daartoe interview ik de verschillende teamleden en afdelingsmanagers en verwoordt hun ideeën in een plan. Deze individuele plannen worden samengevat tot 1 team- of bedrijfsplan in een collectieve bijeenkomst. Zo kunnen uw mensen door blijven werken terwijl ik schrijf. De plannen worden beter en gedragen door iedereen.

zw M_02

Offertes en solliciteren

De basisvragen voor iedere offerte en sollicitatie; en natuurlijk ook voor aanbestedingen, zijn de volgende: Waar wil de klant heen? Waar staat hij nu? Hoe wil hij van Ist naar Soll en wat kunt u daarin bieden?

De voorbereiding is hier belangrijker en  spannender dan de verwoording, maar altijd goed om het te zien slagen.