Verbinden

Het aan elkaar knopen van mensen, middelen en vooral mogelijkheden. Samen kunnen mensen alles bereiken; de één ziet de mogelijkheden, de ander weet ze te benutten en weer anderen helpen daarbij. Maar binden doen mensen niet op de inhoud, als dat de basis is ontstaat op termijn weerstand. Het gaat dus om het bouwen van relaties....met inhoud !

Van community en kennisnetwerk naar flexibele netwerkorganisatie

Mensen met dezelfde interesses en passies weten elkaar te vinden; vooral als er een organisatie wordt gecreëerd die dit stimuleert.

De relaties met uw klanten worden onderhouden door alle medewerkers.

Klantinformatie wordt door al uw medewerkers verzameld en via informatiesystemen (CRM) gebundeld.

Uw gehele organisatie wordt dan een bron voor innovatie, product- en kennisontwikkeling!  Marketing-, verkoop- en innovatiemanagement krijgen dan een heel andere rol.

Dit vereist een andere opdeling en aansturing van de organisatie, maar zeker ook een andere grondhouding en manier van denken!

Een eenvoudig principe; dat -bijna- als vanzelf uitgroeit tot een nieuwe organisatie.

Resultaat-gericht-samen-werken

Hier komen procesinrichting, loopbaanbegeleiding, coaching (zelfkennis) en teamcoaching samen.  Als je iedere dag half werk van een collega krijgt aangeleverd, dan krijg je een hekel aan die collega, al doe je 100 teambuilding-sessies.

Die collega zal 100% kwaliteit leveren als zijn werk zijn passie is en hij/zij goed is getraind. En 100% duidelijkheid als hij durft te zeggen wat hij (niet) wil. Dat vereist weer dat de cultuur én het proces zodanig zijn ingericht dat dit mogelijk is.

Resultaatgericht samenwerken in teams ontstaat door:

• De vereiste input en de gewenste output van elk (sub)proces te kennen en er op te sturen
• Expliciete communicatie en resultaatafspraken; dat moet je dus durven en vereist een veilige omgeving
• Weten wat je wilt (passie!), voelen wat je voelt en dat durven zeggen, zowel ja als nee
• Een duidelijk doel per team en niet te veel doelen
• Controle loslaten en ruimte geven

Resultaatgericht samenwerken is hét onderscheidende verschil tussen organisaties en hobbygroepen: samen gericht werken aan een beoogd resultaat.

Teamcoaching

Er is niets effectiever dan een goed draaiend team, maar niet iedere samenstelling van mensen kan een team worden. Daarin moeten dus goede keuzes worden gemaakt.

In een goed samengesteld team groeien en veranderen mensen. Naar elkaar toe, maar ook van elkaar af. Met elkaar meegroeien met respect voor het ontwikkelingsproces van een ieder teamlid is een randvoorwaarde. De principes van geweldloze communicatie kunnen daar sterk aan bijdragen; dan brengt een goed conflict mensen bij elkaar.

Maar het gaat ook over een gezamenlijke focus, een doel dat iedereen in het team aanspreekt en uitdagend is qua haalbaarheid.

Zo’n team mee vormen; dat wil toch iedereen.