On the job trainen; puur maatwerk!

Nieuwe kennis uit de meest valide managementmodellen, direct toepassen op de vraagstukken waar je NU een oplossing voor wilt. Praktische oplossingen, passend bij de beoogde toekomst, gewenste waarden en kerncompetenties. De directe link tussen strategie en primair proces!

Hoe komt een training tot stand?

Vanuit het principe "U vraagt, wij draaien".

 • U bepaalt welke kennis, vaardigheden of attitude uw leidinggevenden & medewerkers moeten ontwikkelen om uw organisatie een stap verder te brengen, dus om de strategische doelstellingen en gewenste cultuur te kunnen realiseren
 • Dezelfde vraag wordt ook  aan uw leidinggevenden en medewerkers gesteld: "wat hebben jullie nodig om die gewenste stap te kunnen zetten"?
 • Daar wordt nog 1 vraag aan toegevoegd: op welke manier leren jullie het best?
 • De antwoorden op deze vragen zijn het fundament van de training en kunnen zelfs tijdens de training nog worden bijgesteld; want de praktijk is altijd in beweging.
 • De training wordt ontwikkeld door oefeningen, ontwikkelings- en managementmodellen toe te spitsen op deze vragen en doelstellingen. Puur maatwerk dus!
 • Valt de keuze op "on the job training", dan betekent dat, dat de trainer meedraait in de dagelijkse praktijk, waarbij extra tijd wordt ingepland voor interventies en kennisoverdracht door de trainer.
 • Toch liever in een lokaal, dan worden de vragen vanuit de praktijk door de deelnemers mee naar binnen genomen en komen ze met een oplossing weer terug in de organisatie.

De oplossingen zijn niet ad hoc, maar passen in de beoogde strategie en cultuur en de afgesproken management- en werkmodellen.

 

 

 

 

Voorbeelden van trainingen

 • Persoonlijk leiderschap; uitgaan van eigen en gezamenlijke kracht, weten wat je wilt en durven ondernemen.
 • Dilemma's van leidinggevenden of medewerkers.
 • Kritisch denken; hoor ik er dan nog wel bij?
 • Hoe laat je een organisatie organisch innoveren!
 • Zelfsturende teams: wat werkt wel, wat werkt niet!?
 • Nee zeggen tegen collega's of bijsturen ervan; to do or not done?
 • Productiviteit verhogen, kosten verlagen en nog klantgerichter werken; tegelijkertijd!
 • Medewerkers sturen door dienend leiderschap; hoe gaat het samen!?
 • Kennis- en innovatie-ontwikkeling met klanten.
 • Relaties met collega's of teamleden; hoe creëren we openheid naar elkaar?
 • Hoe creëer je bevlogen medewerkers?
 • Psycholoog, coach of teamleider; wat ben ik eigenlijk?
 • Stressmanagement en verzuimreductie; elkaar helpen!
 • Geweldloos communiceren en assertiviteit; het is eigenlijk hetzelfde....
 • Gedragen en haalbare (business development/afdelings-/ontwikkelings-) plannen; hoe maak je ze?
 • Beweging krijgen in vastgeroeste gedragspatronen.

De prijs

U betaalt geen tarief per cursist, maar per uur.  De ontwikkelingskosten van de training worden ongeacht de training gemaximeerd op 4 uur per trainingsdag. Reis-, locatie- en cateringkosten zijn niet in de prijsindicatie opgenomen.

Een reële indicatie: per trainingsdag van effectief 7 uur (dus exclusief pauze), gegeven in een ruimte van uw organisatie, betaalt u bij 10 deelnemers: € 125,- per deelnemer  per dag.

Inwerk- en inculteringsprogramma

Een training die u zelf geeft en per definitie "on the job" is, is het inwerk- en/of incultureringsprogramma.

Inwerken en incultureren wordt vaak verwaarloosd in organisaties en dat is een kostbaar risico.

We stellen samen een programma op met doelgerichte oefeningen en testen.

Dan heeft u aan het einde van de proeftijd wel een goed beeld van de geschiktheid van uw nieuwe medewerker, niet alleen qua kennis en kunde, maar zeker ook van attitude, doorzettingsvermogen en energieniveau.

Leerbaarheid