Ervaring

Voor projectvoorbeelden van verandermanagement, business development, teamontwikkeling en coaching, klik Projectvoorbeelden

Mijn kennis en ervaring zijn samen te vatten als het in beweging krijgen van mensen en organisaties door het sturen of begeleiden van individuele en/of bedrijfsmatige transformaties. Ik wil mensen en bedrijven zien groeien en zien creëren, vanuit zichzelf, als vanzelf, gericht op het individuele én gezamenlijke doel.  Alles wat ik doe is gericht op verbinding van plan en werkelijkheid, van hoofd en hart; ontdekken van kwaliteiten en behoeften, die verwoorden in innovatie-, markt- loopbaan- of businessplannen en vervolgens daadwerkelijk realiseren. Onder het motto “het hoeft nu niet fout te zijn om toch verbeterd te kunnen worden” richt ik me altijd op oplossingsgerichte ontwikkeling van mens en organisatie.

Opleidingen
Bedrijfskunde (ir.) T.U. Eindhoven,  Economie (propaedeuse) K.U.B. Tilburg,   M.B.A.  P.U.C. Limburg België, Loopbaan- en mobiliteitsadviseur (post-HBO) Adviesbureau Hoogendijk

Training
MDI gedragsconsultant (TSI),  Coactive Coach Training (MMS Worldwide), INK auditor (INK), Stressconsultant (Opl.inst. Stressconsultancy), Intuïtieve ontwikkeling (Mens & Intuïtie), NVAO secretaris (NVAO)

Voorkeuren en ervaring

 • Van business development tot human being development en vice versa.
 • Implementatieprojecten gericht op het in beweging krijgen van mensen en het realiseren van drive en samenwerking waar dat eerder niet het geval was.
 • Resultaatgericht samenwerken via individuele coaching en teamcoaching realiseren. Mijn ervaring ligt in het ontsluiten van gedrevenheid, gebruik maken van beschikbare kennis, creëren van draagvlak en het realiseren van samenwerking.

Branches:
Jeugdzorg, Onderwijsinstellingen, Kenniscentra, Ingenieursbureaus, ICT/ISP, (Zorg)Verzekeringsmaatschappijen, Gemeente, Overheid, Accountancy, Consultancy.

Kenmerken:
Sterk analytisch, enthousiast resultaatgericht, nooit-statusgericht, creatief, flexibel, hard headed/soft hearted.

Werkwijze:
Mijn kracht zit in het bieden van het inzicht, de gelegenheid en de ruimte, die het mogelijk maken dat mensen hun mogelijkheden zien, beperkingen overwinnen, hun doelen kunnen bereiken en doen wat nodig is om die te halen. Dat pas ik automatisch toe in iedere rol die ik uitvoer; als coach, trainer of (implementatie)manager.
Ik denk in én-én, niet in of-of. Ik sluit dus niet uit, maar zie altijd mogelijkheden om verbindingen te leggen, mensen onderling of mensen en mogelijkheden samen te voegen en daarmee iets nieuws, iets anders en iets beters te creëren.
Door oplossingsgericht te werken en problemen die mensen hebben – ook met een ander – terug te brengen naar henzelf, ontstaan zelfinzicht, effectieve samenwerking en betere relaties.
Met bovenstaande werkwijze creëer ik graag teams of netwerkorganisaties van enthousiaste medewerkers, managers en/of (liefst “én” natuurlijk) klanten. 
Gebaseerd op échte needs and wants, bij voorkeur vastgelegd in een goed informatiesysteem, leidt dit geheel tot zelfbewuste mensen, succesvolle teams en innovatieve organisaties.

Samenvatting ervaringen

 • Senior adviseur technisch innovatieve business-opportunity projecten bij Deloitte
 • Implementatiemanager bij Pink Roccade Finance
 • Kennis-, team- en gedragsontwikkeling (alle bedrijven).
 • Beoordelen en verbeteren van examineringsprocessen en scripties (HBO, WO, MBA)
 • Opzetten trainings- en kenniscentrum (werkgeversorganisatie, ministerie, jeugdzorgorganisatie)
 • Schrijven aanbestedingen en opzetten onderzoeksprojecten voor Ingenieursbureaus.
 • Stressreductie en doorbreken van hardnekkige gedragspatronen voor Stressherstel.nl
 • Loopbaan-, teamcoaching en afdelingsmanagement bij Gemeente & overheid
 • Afdelings(crisis)management en ICT-adviseur (Zorg)verzekeraars en banken.
 • Interim management en organisatieadvies ICT/ISP
 • Vestigingsmanagement bij Yacht

Werkgevers

1990-1991       MKB Nederland
Opzetten backoffice en verkoop van trainingen, Adviseren kleine ondernemingen.

1991-1994       Deloitte
Uitbouwen multidisciplinair adviesteam van 2 naar 10 adviseurs, van -200.000 naar +2 miljoen. Opstellen of aanpassen van businessplannen en implementatie-strategieën ter verkrijging van financieringen voor technisch of sociaal innovatieve business opportunity projecten variërend van Hfl.100.000 tot Hfl. 2 miljard. Verantwoordelijk voor 1/3 van de omzet.

1995-1996        Yacht
Opzetten van een vestiging voor het detacheren van 40 projectmanagers; veelvuldig voeren van selectiegesprekken.

1996-2000       Pink Roccade Finance
Cliëntregistratiesystemen, bestuurlijke informatiesystemen, pakketselectie voor OLAP-systemen, informatiearchitectuur.
Begeleiden van afdelingsmanagers en directieleden bij het maken en implementeren van collectief gedragen (re-)organisatieplannen en schetsen van de ICT consequenties daarvan.

2000-heden     Rob Spape bv
Een voortzetting van alle hier beschreven werkzaamheden in uiteenlopende sectoren.
View Rob Spape's LinkedIn profile Zie mijn volledige CV op LinkedIn