Enthousiaste klanten

Klanten zijn zich zelden bewust van de vele impliciete wensen en verwachtingen die ze hebben van een product of dienst. Dat zijn voor een simpel gebruiksvoorwerp al minimaal 50 eisen, die bepalend zijn voor de afname van de dienst of het product. Dat vereist dus gedetailleerd monitoren van klanten, de relevante gegevens vastleggen en die door professionals laten omzetten in producten en diensten die perfect aansluiten bij hun verwachtingen. Dat, in combinatie met een bevlogen medewerker, maakt van tevreden klanten enthousiaste klanten.

Doe NIET wat de klant vraagt

Doe wat de klant nodig heeft!
Als u doet wat de klant vraagt, wordt de klant tijdelijk tevreden, maar zeker niet enthousiast. Een klant weet niet echt wat hij wil, kent te weinig mogelijkheden en zal zonder bijsturing binnen het huidige product- of dienstenconcept blijven denken.

Het gevolg is dat u altijd binnen uw core-business blijft en nieuwe dienstverlening, producten en nieuwe marktsegmenten gaat mislopen. Het alternatief is lokkend, maar vereist wel dat uw organisatie flexibiliseert om steeds opnieuw nieuwe dienstverlening te realiseren; een voedingsbodem voor continue verandering.

Ik implementeer graag wat u nodig heeft!

CRM Cliënt-relatiemanagement

Ieder klantcontact van iedere medewerker kan worden gebruikt voor het leren kennen of afleiden van toekomstplannen en behoeften van uw klanten. Daar ligt de basis voor uw organisatie, voor het realiseren van uw businessplannen, het winnen van aanbestedingen etc.

Hoe geavanceerd uw CRM ook is, het begint met een eenvoudig briefje waarop uw medewerkers vastleggen wat de plannen en wensen van hun klanten zijn; of gewoon wat uw klant doet. Dat vraagt om een eenvoudige training in de wijze van vragen stellen en de antwoorden daarop vastleggen in een CRM.

Het begint bij interesse kweken bij uw medewerkers en het organiseren van deze informatiestroom.

Samenwerken met klanten

In organisaties wordt hard gewerkt vóór klanten of opdrachtgevers, maar vaak niet mét klanten. Zo’n relatie moet gebouwd worden en groeien.

De sleutel daartoe is wederzijdse interesses en behoeften te vinden en het contact vrijblijvend te laten ontstaan, bij voorkeur direct tussen medewerkers en klanten.

Ik werk graag een aantal succesvolle manieren daarvoor uit; samen met u.

zw mbo_cgo_gespepedawerk4_jeugdzorg_277x208