Bevlogen medewerkers

“De bevlogen medewerker”, een mooie trendy term, waar meer mee wordt bedoeld dan een medewerker die het naar zijn zin heeft. Intrinsiek gemotiveerd, vanuit zichzelf gedreven, zelfsturend misschien? Wat maakt bevlogen medewerkers vleugellam? Hoe laat je hen ontpoppen tot bevlogenheid?

Loopbaanadvies

Met een loopbaanadvies-traject weet je binnen 24 uur:
  • Waarom je doet wat je nu doet.
  • Het werk dat je geweldig vindt en helemaal aan je passie voldoet.
  • Wat je uniek maakt; wat je anders doet dan anderen.
  • Voor welke klanten of met welke mensen je het liefst werkt.
  • In welke branche of omgeving je wilt werken.
  • Wat voor type bedrijfscultuur je nodig hebt.
  • Hoe je ideale leidinggevende zich gedraagt.
Een mooie eerste stap naar bevlogenheid.....of om beter uit te vliegen!

Bezeten of bevlogen?

Met een loopbaanadvies alleen ben je er nog niet. Je kunt bijvoorbeeld enorm gedreven worden door ambitie of door verwachtingen van anderen waaraan je graag lijkt te willen voldoen. Dat kan ook enorm nuttig zijn voor de organisatie waar je nu werkt, waardoor de noodzaak om iets te veranderen er voor beiden niet is.

Bevlogenheid onstaat alleen als je de ruimte hebt (gekregen, genomen) om precies te doen wat je écht wilt. Dat is iets wat je meestal als kind al bent afgeleerd en in allerlei gedragspatronen hebt verpakt die je eigen ruimte opslokken. Die gedragspatronen zijn hardnekkig, maar met gerichte coaching en training wel te doorbreken; je zou dat ook ontpoppen kunnen noemen!

De juiste werkomgeving

Zouden bevlogen medewerkers de vuilnisbakken leeg maken; gewoon doen wat nodig is?  Jawel, maar alleen als een volle vuilnisbak belemmerend is voor het kunnen realiseren van hun passie!

Een bevlogen medewerker is dus te sturen, zolang de richting daarvan naar een beter gevoel leidt. Dat stelt wel eisen aan de werkomgeving, met name aan de wijze van communicatie en het faciliterend vermogen van de leidinggevenden. Een bevlogen medewerker is dan ook niet per definitie autonoom of zelfsturend; het zijn gewoon mensen die steeds autonomer kunnen worden als de werkomgeving dat stimuleert.

Wilt u als werkgever de juiste voedingsbodem voor bevlogen medewerkers creëren, dan hoor ik dat graag van u.