Klaar voor de nieuwe privacy-wet in enkele uren!!

Voorbeeld AVG documentatie Verenigingen

Voorbeeldregister AVG Verenigingen

ZZP-er:   download gratis deze 3 bestanden; betaal 75 euro achteraf.

  1. ZZP pakket AVG Handleiding+voorbeelddocumenten privacywet

2. Bedrijfsgegevens

3. Verwerkingsregister

 MKB bedrijf:   download gratis deze 3 bestanden; betaal 300 euro achteraf als je ze terugstuurt. 

  1. MKB pakket AVG Handleiding+ voorbeelddocumenten privacywet

2. Bedrijfsgegevens

3. Verwerkingsregister

Mensen, Projecten, Bedrijven

Bedrijven verkoopbaar of overdraagbaar maken door een betere balans tussen de ontwikkeling van medewerkers, werkproces en marktbenadering.

Het moet wel kloppen!

Weten wat écht goed is. Gericht onderzoek, scherpe analyse, en doordachte afstemming tussen wat u, uw klanten en medewerkers nodig hebben, doen en vooral willen. Consistentie in verwachtingen, MVS en primair proces.

Lees meer

Bevlogen medewerkers

Kennen hun échte passies, kwaliteiten, beperkingen, productieve en destructieve gedrag. Doen het liefst wat de klant verwacht én nodig heeft! Dat vereist een nieuwe voedingsbodem en een andere interactie.

Lees meer

Enthousiaste klanten

Ook klanten weten zelden wat ze écht willen; waardoor ze getriggerd en gedreven worden. Het is aan u om op te roepen, te verwoorden en te creëren wat een klant nodig heeft. Inleven en aansluiten om zelfs onbewuste verwachtingen waar te maken.

Lees meer

Verwoorden

Wat kunnen uw teams beter dan anderen? Beter nog; wat zijn de kwaliteiten die aansluiten bij de strategie van u en uw klanten? Hoe die te verwoorden op een wijze die triggert en scoort? In aanbestedingen, investerings-, loopbaan- of businessplannen!

Lees meer

Verbinden

Van hart en hoofd, missie en primair proces, mensen en mogelijkheden, medewerkers en klanten. Via CRM, netwerken, communities, moderne team- organisatie- en infrastructuren. Voortdurend meebewegen met de verwachtingen van klanten én die weten te sturen!

Lees meer

Scoren

Samenwerken vanuit autonomie met als doel om samen te scoren en elkaar dat te gunnen. Zowel in opdrachtgever-klant-relaties, als onderling in teams. Zelfs in conflictsituaties kan worden gescoord. Denken in én-én in plaats van of-of leidt tot het concretiseren van doelstellingen. Daadwerkelijk waarmaken van verwachtingen!

Lees meer